EX OFFICE BEARERS

The Founder Members

Maj. L. R. Sharma --- Founder President --- 1950

Dr. M. N. Mahadevan,   Dr. B. J. Magdum,  Dr. M. Shivaram,   Dr. Kothanda Ram,  Dr. Govindaswamy,  Dr. Bhargav,  Dr. K. Bhaghavan,   Maj. Gen. B. Mahadevan,   Dr. H. L. Thimme Gowda,   Dr. Keshavamurthy,   Dr. M. Sreenivasa Raoy,  Dr. H. S. Keshavamurthy

 

'
Year President 
Secretary Treasurer
1975, 1976, 1977
Dr. H. C. Shankar Dr. K. V. Subramanyam Dr. J. Konda Reddy
1981, 1982 Dr. M. L. Shankar Dr R. K. Suryavanshi Dr. Radhakrishna
1983 Dr. M. L. Shankar Dr. S. R. Keshava Murthy Dr. Radhakrishna
1984, 1985, 1986 Dr. K. V. Subramanyam Dr. S. R. Keshava Murthy Dr. Radhakrishna
1987, 1988 Dr. S. Seshadri Dr. Radhakrishna Dr. R. K. Suryawanshi
1989, 1990 Dr. P. Mohan Rao
Dr. Radhakrishna Dr. R. K. Suryawanshi
1991, 1992 Dr. S. R. Keshavamurthy
Dr. Radhakrishna Dr. R. K. Suryawanshi
1993
Dr. S. R. Keshavamurthy Dr. H. R. Rajmohan Dr. R. K. Suryawanshi
1994, 1995 Dr. Radhakrishna, Dr. K. R. Jantakal
Dr. H. R. Rajmohan Dr. R. K. Suryawanshi
1996
Dr. A. H. Chennabasappa
Dr. V. Raghuraman Dr. M. R. Kulkarni
1997 Dr. M. V. Sreenivasan Dr. V. Raghuraman Dr. M. R. Kulkarni
1998, 1999 Dr. G. S. Palaksha Dr. V. Raghuraman Dr. Suhas Gurlhosur
2000, 2001 Dr. H. R. Rajmohan Dr. A. S. Revanna Siddesh Dr. Suhas Gurlhosur
2002, 2003, 2004 Dr. V. Raghuraman
Dr. A. S. Revanna Siddesh Dr. M. V. Sreenivasan
2005, 2006 Dr. Suhas Gurlhosur Dr. A. S. Revanna Siddesh Dr. N. M. Suresh
2007, 2008 Dr. A. S. Revanna Siddesh Dr. Bobby Joseph Dr. Sashikala Chandrasekar
2009, 2010 Dr. K. Kanaka Rao Dr. Girish N. Baindur Dr. Sashikala Chandrasekar
2011, 2012 Dr. H. C. Ananthasubramanya Dr. M. Thyagaraju Dr. K. H. Deepa
2013, 2014 Dr. Sashikala Chandrasekar Dr. M. Thyagaraju Dr. K. H. Deepa
2015, 2016 Dr. Bobby Joseph Dr. R. Naveen Dr. K.H. Deepa